1396/12/22 177 بازدید بازدید از مجموعه برج میلاد 22 اسفند ماه تا ساعت 17 است

روابط عمومی برج میلاد اعلام کرد که بازدید از مجموعه برج میلاد امروز 22 اسفند ماه تا ساعت 17 است.

با توجه به برگزاری آیین چهارشنبه سوری، بازدید از مجموعه فرهنگی و تفریحی برج میلاد امروز سه شنبه 22 اسفند ماه تنها تا ساعت 17 امکانپذیر است.

print