1397/2/22 163 بازدید قهرمان طناب زنی با شعار صلح جهانی در برج میلاد رکورد زد
image

قهرمان طناب زنی ایران با شعار صلح جهانی موفق شد با 103 حرکت پرش با طناب به صورت  دابل برعکس (دابل آندر بکوارد) در مدت زمان یک دقیقه رکورد خود را در ورزش طناب زنی در سطح ملی و جهانی بشکند.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، هوتن شکاری قهرمان طناب زنی است که حرکات ویژه او در طناب زدن در مدت زمان کوتاهی منجر به ثبت نام او در سطوح ملی و جهانی شده است.

وی اینبار موفق شد بر فراز برج میلاد، در مدت زمان یک دقیقه 103 حرکت پرش با طناب به صورت دابل بر عکس (دابل آندر بکوارد) در یک دقیقه ثبت کند، رکوردی که تاکنون مختص به خود اوست و هیچ ورزشکاری نتوانسته است که رکورد او را در این ورزش بشکند.

در این مراسم نماینده فدراسیون ورزش های همگانی و همچنین نماینده کمیته ثبت رکوردهای ورزشی نیز  برای ثبت این رکورد حضور داشتند.

print