1397/2/28 6769 بازدید زمان بازدید برج میلاد در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت18 الی 1 بامداد بوده و بازدید کنندگان تا ساعت 12 می توانند از گیشه بلیط تهیه نمایند.
image

زمان بازدید از برج میلاد در ایام ماه مبارک رمضان از ساعت 18 الی 1می باشد؛ بازدید کنندگان تا ساعت 12 می توانند از گیشه بلیط تهیه نمایند.

print