1397/3/20 226 بازدید جشنواره رمضانی شهر خدا برج میلاد به روایت تصویر
image

جشنواره رمضانی شهر خدا در حالی آخرین روزهای خود را سپری می کند که همچنان استقبال شهروندان از برنامه های مختلف جشنواره بسیار زیاد است.

گزارش تصویری

print