1398/2/24 121 بازدید مجتبی حسینی توسل مدیرعامل برج‌میلاد شد
image

«مجتبی حسینی توسل» با حکم شهردار تهران به سمت مدیرعامل شرکت برج میلاد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، پیروز حناچی، شهردار تهران در حکمی مجتبی حسینی توسل را به سمت مدیرعامل شرکت برج میلاد منصوب کرد.

print