1398/3/19 86 بازدید بررسی عملیات سنجش فشار خون کارکنان برج میلاد
image

همزمان با روز جهانی اهدا خون، عملیات سنجش فشار خون کارکنان برج میلاد انجام و افراد در معرض خطر تحت مراقبت های ویژه قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، فشارخون بالا  یکی از علل مهم مرگ و ناتوانی در دنیاست، به همین دلیل اتحادیه جهانی فشارخون بالا از همه شهروندان در سطح جهان خواسته است که فشار خون خود را همواره کنترل کنند.

در همین راستا همزمان با روز جهانی اهدا خون، گروهی از پزشکان اورژانس مستقر در برج میلاد، عملیات سنجش فشار خون کارکنان برج میلاد را انجام داده و برخی از افراد فشار خون بالا تحت مراقبت های ویژه قرار گرفتند.

یکی از موانع مهم در کنترل مؤثر فشارخون بالا عدم اطلاع مردم از بالا بودن میزان فشارخون خودشان است. با این حال مراحل قابل انجام ساده ای برای ادغام ارزیابی معمول فشارخون در برنامه ها و محل های کار، جامعه و نیز تمام جوامع، می تواند نقش مهمی داشته باشد.

print