1398/3/27 82 بازدید هیأت بلند پایه روسیه به تماشای برج میلاد آمد
image

هیأت عالی رتبه روسیه به سرپرستی وزیر امور قفقاز شمالی فدراسیون روسیه از برج میلاد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، سرگئی  ویکتوروویچ چباتاریوف همراه گروهی از مدیران وزارت امور قفقاز شمالی فدراسیون روسیه در سفر به ایران از بخش های مختلف برج میلاد به عنوان یادمان ملی ایرانیان و ششمین برج مخابراتی دنیا بازدید کرد.

در این بازدید وی از موزه مشاهیر، گنبدآسمان، سکوی دید باز و همچنین موزه هدایای اهدا شده به شهردار تهران در این برج دیدن کرد.

print