1398/9/11
تجدید مزایده نوبت دوم بخش صوت و نور مرکز همایش های برج میلاد

آگهی نوبت دوم مزایده بهره برداری موقت از حق انحصاری فروش خدمات صوت و نور در کلیه سالن های مرکز همایش های برج میلاد منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/9/9
تجدید مزایده نوبت اول بخش صوت و نور مرکز همایش های برج میلاد

آگهی نوبت اول مزایده بهره برداری موقت از حق انحصاری فروش خدمات صوت و نور در کلیه سالن های مرکز همایش های برج میلاد منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/9/6
آگهی تجدید نوبت دوم مزایده بهره برداری از فضای تفریحی برج میلاد

آگهی تجدید نوبت دوم مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت ارائه خدمات تفریحی و سرگرمی از جمله سینما گیم، گیم نت، واقعیت مجازی، بازی های رایانه ای و ... منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/9/6
تجدید نوبت دوم مزایده کافه رستوران آبشار

آگهی تجدید نوبت دوم مزایده بهره برداری موقت از کافه رستوران آبشار منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/9/4
نوبت دوم فراخوان پذیرایی برنامه های مرکز همایش های برج میلاد

نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران پذیرایی(کترینگ) برنامه های مرکز همایش های بین المللی برج میلاد منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/9/4
فراخوان پذیرایی برنامه های مرکز همایش های برج میلاد

نوبت اول فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران پذیرایی(کترینگ) برنامه های مرکز همایش های بین المللی برج میلاد منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/9/4
تجدید نوبت اول مزایده کافه رستوران آبشار

آگهی تجدید نوبت اول مزایده بهره برداری موقت از کافه رستوران آبشار منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/9/4
آگهی تجدید نوبت اول مزایده بهره برداری از فضای تفریحی برج میلاد

آگهی تجدید نوبت اول مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت ارائه خدمات تفریحی و سرگرمی از جمله سینما گیم، گیم نت، واقعیت مجازی، بازی های رایانه ای و ... منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/8/21
آگهی تجدید نوبت دوم مزایده رستوران گردان برج میلاد

شرایط شرکت در مزایده رستوران گردان برج میلاد به شرح ذیل است

ادامه مطلب...

1398/8/19
آگهی تجدید نوبت اول مزایده بهره برداری از رستوران گردان برج میلاد

شرایط شرکت در مزایده رستوران گردان برج میلاد به شرح ذیل است:

ادامه مطلب...