1397/8/30
مناقصه نوبت دوم اپراتوری

نوبت دوم مناقصه اپراتوري،نگهداري،تعمير،ارتقاء و تجهيز سيستم هاي تصويربرداري ،نودال و ترجمه همزمان مركز همايش هاي بين المللي  

ادامه مطلب...

1397/8/26
مناقصه اپراتوري،نگهداري،تعمير،ارتقاء و تجهيز سيستم هاي تصويربرداري ،نودال

نوبت اول مناقصه اپراتوري،نگهداري،تعمير،ارتقاء و تجهيز سيستم هاي تصويربرداري ،نودال و ترجمه همزمان مركز همايش هاي بين المللي 

ادامه مطلب...

1397/8/20
آگهی غرفه عرضه ميان وعده،صبحانه و انواع نوشيدني

 شرایط  شرکت در نوبت دوم بهره برداري موقت از غرفه عرضه ميان وعده،صبحانه و انواع نوشيدني هاي سرد و گرم به شرح ذیل است:

ادامه مطلب...

1397/8/14
مزايده بهره برداري موقت از غرفه عرضه ميان وعده،صبحانه و انواع نوشيدني هاي سرد و گرم

آگهی نوبت اول مزايده بهره برداري موقت از غرفه عرضه ميان وعده،صبحانه و انواع نوشيدني هاي سرد و گرم در سايت برج ميلاد تهران 

ادامه مطلب...

1397/7/16
تجدید آگهی نوبت دوم تجديد مزايده خشكشويي و آرايشگاه

آگهی نوبت دوم تجدید مزایده خشکشویی و آرایشگاه برج میلاد  و اعلام شرایط متقاضیان به شرح ذیل می باشد:

ادامه مطلب...

1397/7/16
آگهی نوبت اول تجديد مزايده خشكشويي و آرايشگاه

آگهی نوبت اول تجدید مزایده خشکشویی و آرایشگاه برج میلاد  و اعلام شرایط متقاضیان به شرح ذیل می باشد:

ادامه مطلب...

1397/7/3
تجدید آگهی نوبت دوم کافی شاپ راس سازه

  آگهی نوبت دوم تجدید مزایده بهره برداری موقت از فضای تریاهای طبقات چهارم و  هفتم سازه راس

ادامه مطلب...

1397/6/31
آگهی تجدید مزایده بهره برداری موقت از فضای تریاهای طبقات چهارم و هفتم سازه راس

نوبت اول تجدید مزایده بهره برداری موقت از فضای تریاهای طبقات چهارم و هفتم سازه راس

ادامه مطلب...

1397/6/31
آگهی تعمیر و نگهداری سامانه های حوزه فناوری اطلاعات و سیستم های نظارت

    آگهی مناقصه عمومی شرکت برج میلاد برای تعمیر و نگهداری حوزه فناوری اطلعات و سیستم های نظارت

ادامه مطلب...

1397/6/13
آگهی بهره برداری از بخشی از فضاهای خدماتی برج میلاد

نوبت اول تجديد آگهي هاي بهره برداري موقت از فضاي خدماتي شامل خشكشويي، آرايشگاه و همچنين كافي شاپ سازه راس مجموعه برج ميلاد تهران

ادامه مطلب...