1396/7/29 158 بازدید تمدید دریافت اسناد ارزیابی، کیفی مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیرات ابنیه، تأسیسات عمومی برق و مکانیک و محوطه سازی مجموعه برج میلاد تهران
image
متقاضیان با داشتن معرفی نامه جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی به امور قراردادهای برج میلاد تهران مراجعه نمایند.


تاریخ انتشار آگهی 1396/07/29
print