1397/7/16 93 بازدید تجدید آگهی نوبت دوم تجديد مزايده خشكشويي و آرايشگاه
image
آگهی نوبت دوم تجدید مزایده خشکشویی و آرایشگاه برج میلاد  و اعلام شرایط متقاضیان به شرح ذیل می باشد:

به گزارش روابط عمومی برج میلاد متقاضیان مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم (97/07/16) با بهمراه داشتن معرفي نامه كتبي جهت خريد اسناد به واحد قراردادها مراجعه .نمايند

- ارائه فيش واريزي به مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 1009000000 بانك شهر شعبه برج ميلاد تهران جهت خريد اسناد الزاميست

print