1398/5/14 29 بازدید آگهی مناقصه نوبت اول بیمه جامع برج میلاد
image

پوشش بیمه ای تمامی اماکن و اموال برج میلاد تهران و سایر اماکن در اختیار این مجموعه

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، متقاضیان می بایست به همراه معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 500 هزار ریال جهت خرید اسناد به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

print