1398/7/9 60 بازدید مزایده نوبت اول بهره برداری از رستوران گردان برج میلاد
image

مزایده نوبت اول بهره برداری از رستوران گردان برج میلاد از صبح امروز (سه شنبه 9 مهرماه) آغاز شد. 

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال جهت خرید اسناد از روز شنبه مورخ 98/7/13 به واحد قراردادها مراجعه نمایند.

print