1398/8/12 38 بازدید آگهی نوبت اول مزایده بهره برداری از فضای تفریحی برج میلاد
image

آگهی نوبت اول مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت ارائه خدمات تفریحی و سرگرمی از جمله سینما گیم، گیم نت، واقعیت مجازی، بازی های رایانه ای و ... منتشر شد.

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال تا تاریخ 25/8/98 جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه کنند.

print