1398/8/14 26 بازدید مزایده کافه رستوران آبشار
image

آگهی نوبت دوم مزایده بهره برداری موقت از کافه رستوران آبشار منتشر شد.

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال از تاریخ 14/8/98 لغایت 25/8/98  جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه نمایند.

print