1398/8/14 29 بازدید مزایده بهره برداری از فضای تفریحی برج میلاد
image

آگهی نوبت دوم مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت ارائه خدمات تفریحی و سرگرمی از جمله گیم نت، سینما گیم،بازی های رایانه ای، واقعیت مجازی و ... منتشر شد.

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال از تاریخ 14/8/98 لغایت 25/8/98  جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه نمایند.

print