1398/9/4 16 بازدید تجدید نوبت اول مزایده کافه رستوران آبشار
image

آگهی تجدید نوبت اول مزایده بهره برداری موقت از کافه رستوران آبشار منتشر شد.

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال تا 10 روز پس از چاپ اگهی نوبت دوم (7/9/98) جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه نمایند.

print