1398/9/4 13 بازدید فراخوان پذیرایی برنامه های مرکز همایش های برج میلاد
image

نوبت اول فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران پذیرایی(کترینگ) برنامه های مرکز همایش های بین المللی برج میلاد منتشر شد.

متقاضیان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و مدارک شناسایی معتبر جهت دریافت اسناد مذکور با واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه نمایند.

print