1398/9/4 18 بازدید نوبت دوم فراخوان پذیرایی برنامه های مرکز همایش های برج میلاد
image

نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکاران پذیرایی(کترینگ) برنامه های مرکز همایش های بین المللی برج میلاد منتشر شد.

متقاضیان می توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و مدارک شناسایی معتبر  تا تاریخ 5/9/98جهت دریافت اسناد مذکور با واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه نمایند.

متقاضیان می بایست مدارک تکمیل شده را تا 14 روز پس از چاپ این آگهی (29/8/98) به واحد قراردادهای برج میلاد تحویل دهند.

print