1398/9/6 15 بازدید تجدید نوبت دوم مزایده کافه رستوران آبشار
image

آگهی تجدید نوبت دوم مزایده بهره برداری موقت از کافه رستوران آبشار منتشر شد.

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال تا 10 روز پس از چاپ این آگهی جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه نمایند.

print