1398/9/6 14 بازدید آگهی تجدید نوبت دوم مزایده بهره برداری از فضای تفریحی برج میلاد
image

آگهی تجدید نوبت دوم مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت ارائه خدمات تفریحی و سرگرمی از جمله سینما گیم، گیم نت، واقعیت مجازی، بازی های رایانه ای و ... منتشر شد.

متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال تا 10 روز پس از چاپ این آگهی جهت خرید اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه کنند.

print