کافه آس

این کافه در ضلع غربی گذرگاه ورودی مجموعه قرار دارد و همه روزه جهت پذیرایی بازدیدکنندگان با منوی نوشیدنی های ایرانی و فرنگی فعالیت می کند.