Menu
جستجو

اخبار

بازدید کودکان کار از برج میلاد به مناسبت ایام ۱۳ آبان و روز دانش آموز

بازدید کودکان کار از برج میلاد به مناسبت ایام ۱۳ آبان و روز دانش آموز

با حمایت برج میلاد تهران، جمعی از کودکان کار موسسه صبح رویش به مناسبت ایام ۱۳ آبان و روز دانش آموز از طبقات مختلف برج میلاد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، 60 نفر از کودکان کار برای نخستین بار از سکوی دید باز و گنبد آسمان برج میلاد در هوای بارانی و رویایی تهران بازدید داشتند. این بازدید با حمایت برج میلاد تهران و با همکاری مؤسسه صبح رویش برگزار گردید.
برج میلاد تهران در راستای فراهم نمودن دسترسی بازدید از برج میلاد تهران برای عموم جامعه و  با هدف تکریم از قشر آسیب پذیر جامعه و حمایت از کودکان کار همواره تلاش می کند با همراهی مؤسسات معتبر کشور به این هدف نائل گردد.

تاریخ انتشار: 1400/08/15

آخرین اخبار