Menu
جستجو

کافه تریا ویونا

این طبقه در ارتفاع 266 متری از برج محل مناسبی برای نوشیدن چای و قهوه است. تجربه ای ناب در آسمان تهران ! ورود به این طبقه برای کسانی که بلیط بازدید کامل برج را تهیه کرده اند رایگان است اما برای استفاده از منوی کافه باید هزینه پرداخت کنید، اگر شما بلیط تنها یک طبقه را تهیه کرده اید ، برای ورود به کافه و استفاده از منوی آن نیاز به تهیه بلیط دارید .