Menu
جستجو

تالار شهریار

این تالار چند منظوره طراحی شده و قابلیت استفاده به عنوان اتاق پشت صحنه برنامه های هنری ، پذیرایی های ویژه، جلسات کوچک ، دفتر روابط عمومی جشنواره ها و اتاق مهمانان ویژه مورد استفاده قرار می گیرد. ظرفیت این تالار 50 نفر و مجهز به آبدارخانه مجهز و مجزا می باشد.