|
Menu
جستجو
1398/10/11 94 بازدید مزایده راه اندازی و بهره برداری بازی های فکری و هیجانی
image

نوبت اول مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت راه اندازی و بهره برداری بازی های فکری و هیجانی از جمله اتاق فرار و ... منتشر شد.

متقاضیان جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال (معادل 200 هزار تومان) از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز به واحد قراردادهای مجموعه برج میلاد مراجعه کنند.

print