|
Menu
جستجو
1398/10/11 95 بازدید فراخوان شناسایی و ارزیابی بهره برداران و سرمایه گذاران
image

نوبت اول  فراخوان شناسایی و ارزیابی بهره برداران و سرمایه گذاران از فضاهای مختلف با کاربری های اعلام شده در فراخوان در محوطه برج میلاد  و ... منتشر شد.

متقاضیان  می توانند حداکثر در مدت 20 روز از انتشار فراخوان نوبت دوم، تقاضای کتبی خود را به همراه تصویر مدارک درخواستی مندرج در فراخوان به واحد قراردادهای برج میلاد ارسال کنند.

print