|
Menu
جستجو
1398/10/11 93 بازدید تجدید مزایده خدمات صوت و نور مرکز همایش های برج میلاد
image

نوبت اول تجدید مزایده بهره برداری از حق انحصاری فروش خدمات صوت و نور در سالن اصلی و سالن های فرعی مرکز همایش های برج میلاد منتشر شد.

متقاضیان  جهت خرید اسناد با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000(معادل 200 هزار تومان) از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت 14 روز به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه کنند.

print