Menu
جستجو
1398/10/14 118 بازدید تجدید نوبت دوم بهره برداری موقت رستوران های گردان و ویژه
image

آگهی تجدید نوبت دوم بهره برداری موقت رستوران های گردان و ویژه در روز پنج شنبه مورخ 12/10/98 در روزنامه همشهری منتشر شد.

شرایط شرکت در مزایده رستوران گردان و رستوران ویژه برج میلاد به شرح ذیل است : متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ دو میلیون ریال از تاریخ  14/10/98 لغایت 23/10/98 جهت خرید اسناد، تکمیل و تحویل اسناد به واحد قراردادهای برج میلاد مراجعه نمایند.

print