|
Menu
جستجو
1398/10/15 127 بازدید مزایده راه اندازی و بهره برداری بازی های فکری و هیجانی2
image

نوبت دوم مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت راه اندازی و بهره برداری بازی های فکری و هیجانی از جمله اتاق فرار و ... منتشر شد.

متقاضیان جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال (معادل 200 هزار تومان) از تاریخ 15/10/98 به مدت 10 روز به واحد قراردادهای مجموعه برج میلاد مراجعه کنند .

print