|
Menu
جستجو
1398/10/15 122 بازدید مزایده استقرار دستگاه های فروش خودکار
image

نوبت دوم مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت استقرار دستگاه های فروش خودکار( وندینگ) منتشر شد.

متقاضیان جهت خرید اسناد می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 2000000 ریال (معادل 200 هزار تومان) از تاریخ 15/10/98 به مدت 10 روز به واحد قراردادهای مجموعه برج میلاد مراجعه کنند.

print