Menu
جستجو
1400/8/24 14 بازدید انتشار مزایده عمومی رستوران آبشار در روزنامه همشهری
image

نوبت اول آگهی مزایده عمومی رستوران آبشار برج میلاد تهران در تاریخ 24 آبان ماه در روزنامه همشهری منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، متقاضیان می توانند اسناد لازم را از تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم خریداری کنند.

print