معرفی مرکز نمایشگاهی

این مرکز در فضایی به مساحت 10000 مترمربع در ضلع جنوب شرقی مجموعه برج میلاد تهران قرار دارد. در این مجموعه سه سوله نمایشگاهی با مساحت 5800 مترمربع فضای سرپوشیده به همراه کلیه امکانات گرمایشی و سرمایشی، روشنایی و رعایت الزامات HSE به عنوان یکی از معدود فضاهای نمایشگاهی با دسترسی مناسب در شهر تهران می باشد.