رستوران گردان

شما می توانید تجربه ای متفاوت دریکی از بزرگترین رستوران های گردان دنیا در ارتفاع 276 متری برج داشته باشید، با تهیه بلیط رستوران می توان از مجموعه ای از غذاهای ایرانی و فرنگی استفاده کرد. این رستوران در هر ساعت یک دور کامل می چرخد و شما در طول این مدت در حالی که در کنار خانواده مشغول میل غذای دلخواه خود هستید نمایی 360 درجه از تهران را نظاره خواهید کرد . اثر هنری شاهنامه فردوسی (اثری هنری از استاد گرمچی) بر زیبایی های رستوران افزوده است و شما در طول یک ساعت روایتی از شاهنامه را شاهد خواهید بود.