ما در خدمات متعهد هستیم

تالارهای همایش های برج میلاد با شرایط ایده آل آماده همکاری با تمامی موسسات، سازمانها و شرکتها می‌باشد.
این تالارها با گنجایش های متفاوت، با طراحی زیبا، مدرن و سیستم صوتی و تصویری مناسب به گونه ای است که می توان از آن به صورت چند منظوره برای برگزاری سمینارها، همایش ها، مجامع سالیانه، کلاسهای آموزشی، گردهمائی ها و غیره استفاده نمود.

مرکز نمایشگاهی

خدماتی متفاوت با نوع خواسته های شما

تقویم برنامه ها

انواع برنامه ها در تالارهای همایش برج میلاد
 • کنسرت طبقه ایمن از آتش

  تالار همایشطبقه ایمن از آتش

  زمان

  27/11/1397 - [TIME]

  پذیرایی

 • کنسرت موزه شهرداری

  تالار همایشموزه شهرداری

  زمان

  29/06/1398 - [TIME]

  پذیرایی

  دارد
 • کنسرت تریا

  تالار همایشتریا

  زمان

  29/06/1398 - [TIME]

  پذیرایی

  دارد
 • کنسرت موزه مشاهیر

  تالار همایشموزه مشاهیر

  زمان

  29/06/1398 - [TIME]

  پذیرایی

  دارد
 • کنسرت رستوران گردان

  تالار همایشرستوران گردان

  زمان

  29/06/1398 - [TIME]

  پذیرایی

 • کنسرت سکوی دیدباز

  تالار همایش

  زمان

  21/09/1398 - [TIME]

  پذیرایی

 • کنسرت سکوی VIP

  تالار همایش

  زمان

  21/09/1398 - [TIME]

  پذیرایی

 • کنسرت گنبد آسمان

  تالار همایش

  زمان

  21/09/1398 - [TIME]

  پذیرایی

 • کنسرت رستوران ایوان

  تالار همایش

  زمان

  21/09/1398 - [TIME]

  پذیرایی

 • کنسرت فرش وی

  تالار همایش

  زمان

  21/09/1398 - [TIME]

  پذیرایی