Menu
جستجو
1400/9/17
آگهی فراخوان دوم ارزیابی کیفی مشاوران فنی

 آگهی فراخوان دوم ارزیابی کیفی مشاوران فنی برج میلاد امروز به تاریخ 17 آذرماه 1400 در روزنامه همشهری منتشر شد. 

ادامه مطلب...

1400/9/17
تجدید مزایده عمومی رستوران سنتی برج میلاد

آگهی تجدید مزایده رستوران سنتی برج میلاد به تاریخ 16 آذرماه 1400 در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...

1400/9/16
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران شرکت برج میلاد تهران به تاریخ 16 آذرماه 1400 در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...

1400/8/29
مزایده رستوران سنتی

آگهی مزایده رستوران سنتی برج میلاد برای بهره برداری به تاریخ 29 آبان ماه در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...

1400/8/29
تجدید مزایده فضای کافه ای برج میلاد

آگهی تجدید مزایده فضای زیرگذر برای راه اندازی کافه در روزنامه همشهری به تاریخ امروز شنبه 29 آبان ماه منتشر شد.

ادامه مطلب...

1400/8/25
انتشار نوبت دوم آگهی مزایده رستوران آبشار

نوبت دوم اگهی مزایده رستوران آبشار به تاریخ 25 آبان ماه در روزنامه صبح امروز همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...

1400/8/24
انتشار مزایده عمومی رستوران آبشار در روزنامه همشهری

نوبت اول آگهی مزایده عمومی رستوران آبشار برج میلاد تهران در تاریخ 24 آبان ماه در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...

1400/8/15
نوبت دوم آگهی مزایده عمومی

بهره برداری از فضای *کافه زیرگذر مجموعه برج میلاد برج میلاد تهران*

ادامه مطلب...

1400/8/12
اصلاحیه مزایده کافه زیرگذر

مزایده عمومی بهره برداری از کافه زیرگذر برج میلاد در روزنامه همهشری منتشر شده است که اصلاحیه متن آن نیز در این روزنامه به چاپ رسیده است.

ادامه مطلب...

1400/8/12
مزایده عمومی بهره برداری از زیرگذر برج میلاد

مزایده عمومی بهره برداری از فضای زیرگذر برج میلاد بعنوان کافه در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...