Menu
جستجو
1398/10/15
مزایده بهره برداری از خدمات عکاسی

نوبت دوم مزایده بهره برداری از حق انحصاری فروش خدمات عکاسی منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/10/15
مزایده استقرار دستگاه های فروش خودکار

نوبت دوم مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت استقرار دستگاه های فروش خودکار( وندینگ) منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/10/15
مزایده راه اندازی و بهره برداری بازی های فکری و هیجانی2

نوبت دوم مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت راه اندازی و بهره برداری بازی های فکری و هیجانی از جمله اتاق فرار و ... منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/10/14
فراخوان شناسایی و ارزیابی بهره برداران و سرمایه گذاران

نوبت دوم  فراخوان شناسایی و ارزیابی بهره برداران و سرمایه گذاران از فضاهای مختلف با کاربری های اعلام شده در فراخوان در محوطه برج میلاد  و ... منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/10/14
تجدید مزایده خدمات صوت و نور مرکز همایش های برج میلاد

نوبت دوم تجدید مزایده بهره برداری از حق انحصاری فروش خدمات صوت و نور در سالن اصلی و سالن های فرعی مرکز همایش های برج میلاد منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/10/14
تجدید نوبت دوم بهره برداری موقت رستوران های گردان و ویژه

آگهی تجدید نوبت دوم بهره برداری موقت رستوران های گردان و ویژه در روز پنج شنبه مورخ 12/10/98 در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/10/14
تجدید نوبت اول بهره برداری موقت رستوران های گردان و ویژه

آگهی تجدید نوبت اول بهره برداری موقت رستوران های گردان و ویژه در روز پنج شنبه مورخ 12/10/98 در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/10/11
تجدید مزایده خدمات صوت و نور مرکز همایش های برج میلاد

نوبت اول تجدید مزایده بهره برداری از حق انحصاری فروش خدمات صوت و نور در سالن اصلی و سالن های فرعی مرکز همایش های برج میلاد منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/10/11
فراخوان شناسایی و ارزیابی بهره برداران و سرمایه گذاران

نوبت اول  فراخوان شناسایی و ارزیابی بهره برداران و سرمایه گذاران از فضاهای مختلف با کاربری های اعلام شده در فراخوان در محوطه برج میلاد  و ... منتشر شد.

ادامه مطلب...

1398/10/11
مزایده راه اندازی و بهره برداری بازی های فکری و هیجانی

نوبت اول مزایده بهره برداری موقت از فضایی جهت راه اندازی و بهره برداری بازی های فکری و هیجانی از جمله اتاق فرار و ... منتشر شد.

ادامه مطلب...