Menu
جستجو
1401/2/26
مزایده نوبت دوم بوفه مرکز همایش های برج میلاد

آگهی مزایده نوبت دوم بوفه  طبقه همکف مرکز همایش های برج میلاد بتاریخ 26 اردیبهشت 1401 در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...

1401/2/26
مزایده نوبت دوم کارواش برج میلاد

آگهی مزایده نوبت دوم کارواش مجموعه برج میلاد به تاریخ 26 اردیبهشت 1401 در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...

1401/2/24
آگهی مزایده نوبت دوم پارکینگ برج میلاد منتشر شد

اگهی نوبت دوم مزایده پارکینگ برج میلاد در تاریخ 24 اردیبهشت ماه در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...

1401/2/24
مزایده نوبت اول کارواش برج میلاد منتشر شد

آگهی مزایده عمومی کارواش برج میلاد به تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1401 در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...

1401/2/22
انتشار مزایده عمومی نوبت اول

  

آگهی نوبت اول مزایده عمومی فضای پارکینگ  در روزنامه همشهری روز چهارشنبه مورخ  21/02/1401 چاپ شد.

ادامه مطلب...

1401/2/18
مزایده عمومی ظرفیت های تبلیغاتی برج میلاد/ نوبت دوم

 ۱-خرید اسناد از روز یکشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۸ لغایت روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۲/۲۷

ادامه مطلب...

1401/2/18
مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز/ نوبت دوم

 ۱-خرید اسناد از روز یکشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۸ لغایت روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۲/۲۷

ادامه مطلب...

1401/2/18
مناقصه عمومی واگذاری فضای سبز

 ۱-خرید اسناد از روز یکشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۸ لغایت روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۲/۲۷

ادامه مطلب...

1401/2/18
مزایده عمومی ظرفیت های تبلیغاتی برج میلاد / نوبت اول

 ۱-خرید اسناد از روز یکشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۸ لغایت روز سه شنبه مورخ ۰۱/۰۲/۲۷

ادامه مطلب...

1400/12/3
آگهی تمدید فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران

تمدید فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار و مجریان مرتبط با برج میلاد در تاریخ دوم اسفند ماه 1400 در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...