Menu
جستجو
1400/6/23
فراخوان شناسایی بهره بردار

فراخوان شناسایی بهره بردار و سرمایه گذار برای فضای زیپ لاین و پل معلق در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...

1400/6/13
مناقصه برج میلاد در مکانیزه پسماند

مناقصه دوم برج میلاد در پروژه مکانیزه پسماند در روزنامه همشهری چاپ و منتشر شد.

ادامه مطلب...

1400/6/13
مناقصه بیمه جامع

آگهی مناقصه بیمه جامع برج میلاد در روزنامه همشهری چاپ و منتشر شد.

ادامه مطلب...

1400/6/9
مناقصه مکانیزه پسماند

آگهی مناقصه رفت و روب و مکانیزه پسماند در روزنامه همشهری منتشر شد.

ادامه مطلب...

1400/4/26
نوبت دوم آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذاران

 نوبت دوم آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذاران و بهره برداران مجموعه برج میلاد در تاریخ 19 تیرماه در روزنامه همشهری چاپ و منتشر شد.

ادامه مطلب...

1400/4/16
فراخوان شناسایی و ارزیابی بهره برداران برج میلاد منتشر شد

برج میلاد با انتشار فراخوانی نسبت به شناسایی و ارزیابی بهره برداران این مجموعه اقدام کرد.

 

ادامه مطلب...

1400/4/16
تجدید فراخوان شناسایی طراحان و مجریان در حوزه نورپردازی

فراخوان شناسایی طراحان و مجریان نورپردازی منتشر شد. 

ادامه مطلب...

1400/4/16
نوبت دوم انتشار فراخوان تصویربرداری از مرکز همایش های برج میلاد

شرکت برج میلاد تهران نوبت دوم فراخوان شرکت در مزایده تصویر برداری از مرکز همایش های برج میلاد تهران را منتشر کرد.

ادامه مطلب...

1400/4/16
فراخوان تصویربرداری مرکز همایش های برج میلاد

شرکت برج میلاد فراخوان شرکت در مزایده عمومی بهره برداری از تصویربرداری مرکز همایش های برج میلاد را منتشر کرد. 

ادامه مطلب...

1398/10/15
مزایده بهره برداری از خدمات عکاسی

نوبت دوم مزایده بهره برداری از حق انحصاری فروش خدمات عکاسی منتشر شد.

ادامه مطلب...