Menu

تقدیر رئیس انجام جهانی پنومونی از برج میلاد

کاتیا سینولیز رئیس انجمن جهانی پنومونی از همراهی برج میلاد برای آبی شدن این برج در روز جهانی پنومونی( ذات الریه) تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، کاتیا سینولیز در صفحه توییتر خود از برج میلاد به عنوان نماد شهر تهران و ششمین برج مخابراتی دنیا یاد کرده و در این توییت از همراهی ایران برای حمایت از کمپین جهانی آگاهی از پنومونی و آبی شدن این برج در روز 22 آبان (12 نوامبر) تقدیر کرده است.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد، کاتیا سینولیز در صفحه توییتر خود از برج میلاد به عنوان نماد شهر تهران و ششمین برج مخابراتی دنیا یاد کرده و در این توییت از همراهی ایران برای حمایت از کمپین جهانی آگاهی از پنومونی و آبی شدن این برج در روز 22 آبان (12 نوامبر) تقدیر کرده است.

گزارشگر : milad-author